Spoty kampanii Benefis naszej Rodziny:

Konkurs dla rodzin

UWAGA

UWAGA

Po bardzo trudnych obradach, Komisja Konkursowa postanowiła wyłonić 30 prac 30 rodzin, które zostaną nagrodzone w benfisowym konkursie.

nagroda główna

I miejsca

II miejsca

III miejsca

IV miejsca

V miejsca

wyróżnienia

Pozostałe rodziny, które nadesłały pracę na konkurs zostaną również uhonorowane.

Gratulujemy wszystkim rodzinom.

Jesteście wielcy, wspaniali, wyjątkowi.

To co przesłaliście na konkurs świadczy o wielkim potencjale dobra, który jest w rodzinie, a Wy jesteście wspaniałymi Ambasadorami tego dobra.

Dziękujemy.

UWAGA UWAGA UWAGA

Prace konkursowe, których objętość przekracza możliwości skrzynki e-mailowej, można przesyłać za pomocą np. strony https://www.szybkiplik.pl/

instrukcja przesłania plików za pomocą strony https://www.szybkiplik.pl:

(1) Wchodzimy na stronę internetową:

https://www.szybkiplik.pl/

Klikamy w przycisk Wybierz plik i dodajemy go z naszego dysku.

Lub przeciągamy wybrany plik.

(2) Po dodaniu pliku kopiujemy link do niego i przesyłamy go do organizatorów.

Link do pliku przesyłamy na adres mailowy: benefisrodzin@wp.pl

Podajemy w mailu także niezbędne informacje dot. pracy.

Konferencja inaugurująca kampanię Benefis naszej rodziny 2.0

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października, do godz. 12.00
Link do formularz zgłoszeniowego: https://forms.gle/fDU1U1iicJb4Bbx59

Zgłoszenia przyjmowane są dttps://forms.gle/fDU1U1iicJb4Bbx59