Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania mające na celu wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny w przestrzeni publicznej – realizowane na terenie województwa małopolskiego w roku 2022.

Aktywności w projekcie „Benefis Naszej Rodziny 2.0” są ukierunkowane na zachęcanie do tworzenia/ kultywowania rodzinnych obyczajów, ceremonii, rytuałów, okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie, wzmacnianie więzi, pogłębianie relacji, propagowanie wartości rodzinnych, promowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego, rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

To druga edycja projektu, który zakłada wypromowanie w rodzinach małopolskich celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych – Benefisu Naszej Rodziny – dnia kiedy rodzina jest razem świętując własną wyjątkowość.

Do rodzin chcemy dotrzeć poprzez szkoły, którym przekażemy scenariusze zajęć edukacyjnych do realizacji na lekcjach wychowawczych. Szkoły zaproszą rodziny swoich uczniów do udziału w konkursie na najciekawszy i najwartościowszy rodzinny benefis.

Projekt „Benefis Naszej Rodziny 2.0” powstał dzięki dotacji przyznanej w 2022 roku w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, realizowanego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach projektu odbędą się;

Warsztaty dla nauczycieli – aby pokazać jak ważną rolę może odegrać szkoła we wspieraniu rodziny.

Spotkania z rodzicami – które będą przypominać, że najważniejszym czynnikiem chroniącym przed ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży – jest rodzina.

Zajęcia z dziećmi szkolnymi – ich celem będzie propagowanie wartości, rodzinnych, uczenie okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie, pogłębianie relacji, ale też przygotowanie dzieci i młodzieży do radzeni sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym.

Konkurs rodzinny – na zaprojektowanie i przeprowadzenie święta rodzinnego- Benefisu Naszej Rodziny.

Uczestnicy mogą przygotowywać i przeprowadzić dowolne aktywności: ułożyć scenariusz i odegrać widowisko rodzinne, teatr kukiełkowy, ułożyć specjalną piosenkę o własnej rodzinie, wykonać plakaty i transparenty nt. rodziny, obejrzeć zdjęcia i pamiątki rodzinne,wyruszyć w podróż śladem przodków, przygotować olimpiadę sportową na wesoło, uruchomić w domu salon fryzjersko- kosmetyczny, wykonać bajkę o swojej rodzinie z ilustracjami lub zdjęciami, przygotować domowy talent show, turniej zręcznościowy ….. itp… Za uwiecznione

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.